Жовтень 22, 2014

Митний брокер: статус, повноваження і відповідальність

В процесі здійснення митних процедур митний брокер є посередницькою структурою, яка допомагає суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності пройти всі митні формальності і успішно провести митне очищення товару.

Митна брокерська діяльність – це підприємницька посередницька діяльність, метою якої є декларування товарів і транспортних засобів і забезпечення процесу проходження митних формальностей від імені та за дорученням власника товару або уповноваженої ним особи.

Митний брокер – це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України, діє на підставі ліцензії та внесено до реєстру митних брокерів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного митного справи.

Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особою, інтереси якого він представляє, визначається відповідним договором. На практиці договором доручення. У договорі доручення визначаються права та обов’язки сторін. Митний брокер виконує обов’язки і несе відповідальність згідно укладеного договору.

Митним брокером може бути підприємство або його відокремлений підрозділ (філія, представництво).

Діяльність митного брокера здійснюється на підставі ліцензії.

Митний брокер має у своєму штаті агентів митного оформлення. Агент митного оформлення – це фізична особа-резидент, яка перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, необхідних для їх митного контролю та митного оформлення.

Митний брокер має право від свого імені, за рахунок і за дорученням власника вантажу самостійно заповнювати вантажну митну декларацію для твору митного оформлення товарів, транспортних засобів та інших предметів. Крім вантажної митної декларації митний брокер надає митному органу повний пакет документів, необхідних для митного оформлення.

Основною функцією митного брокера під час митних формальностей залишається декларування товарів і транспортних засобів комерційного призначення з метою проходження процедури митного оформлення.

Митний брокер як декларант зобов’язаний:

1) Здійснити декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
2) На вимогу митного органу пред’явити товари, транспортні засоби комерційного призначення для митного контролю та оформлення;
3) Надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних формальностей;
4) Сплатити митні платежі і платежі, контроль над оплатою яких покладено на митні органи або забезпечити їх оплату.

Під час здійснення декларування товарів і транспортних засобів митними органами митний брокер і агент митного оформлення мають ті ж права по пред’явленню цих товарів і транспортних засобів, що й особа, яка уповноважила їх представляти свої інтереси у взаєминах з митними органами.

Митний брокер зобов’язаний забезпечити виконання агентом митного оформлення наступних вимог:

– На вимогу митного органу пред’явити товари, транспортні засоби та всі необхідні документи для митного контролю і бути присутнім при його проведенні;
– Інформувати в письмовій формі особу, яка передала йому товари та транспортні засоби для пред’явлення митному органу, про виявлення пошкодження тари і упаковки, а також про невідповідність цих товарів, транспортних засобах відомостях про них, вказаних в комерційних, транспортних та інших супровідних документах.

За вчинення правопорушень, пов’язаних з веденням митної брокерської діяльності, митний брокер несе відповідальність, встановлену Митним кодексом України та іншими законами України. Правопорушення, пов’язані із здійсненням митної брокерської діяльності, тягнуть за собою кримінальну та адміністративну відповідальність.

Хочеться також привести і перелік особистих якостей, якими повинен володіти успішний митний брокер. Безсумнівно, у людини, що займається митним справою, повинна бути відмінна пам’ять. Не менш важлива і здатність будувати міжособистісні відносини, накопичувати потрібні контакти. З митним оформленням товарів і послуг частіше працюють люди, здатні мислити системно, яким легко концентрувати свою увагу, а також невідкладно реагувати на будь-які зміни.

Митні брокери – це сполучна ланка в ланцюжку суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності – митний орган. Разом з правами, які вони отримують в представленні інтересів клієнтів перед митними органами, ці підприємства в повній мірі несуть відповідальність за процедуру декларування товарів, передбачену законодавством України.

Залишилися питання?

Залиште свої контакти, щоб зв'язатися з нашим спеціалістом.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.