Квітень 24, 2015

Ризики в логістиці та шляхи їх мінімізації

Сформована економічна і політична обстановка в країні, негативно відбилася на всіх сферах діяльності. Коливання на валютному ринку «з’їли» майже 50% доходів всіх без винятку підприємців. У зв’язку з цим, багатьом підприємствам довелося зіткнутися з виниклою негативною дебіторською заборгованістю, що призвело до скорочення бюджетів та витрат, а деяким компаніям навіть довелося припинити свою діяльність. Всі ці зміни в країні істотно відбилися на логістичному ринку, збільшилися ризики, пов’язані з цією діяльністю. Нагадаю, ризиками в логістиці називають відхилення від встановлених цілей, очікуваних результатів, внаслідок порушення динамічної стійкості системи логістики підприємства для досягнення оптимального економічного ефекту. Тобто, ризики в логістиці об’єднують в собі різні види ризиків всіх складових ланок і елементів як в процесі матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, так і в процесі власне управління ризиками, що виникають у логістичній системі. Несприятливою ситуацією чи невдалим результатом при цьому можуть бути: упущена вигода; збиток або втрата власних коштів; відсутність результату – ні прибутку, ні збитку; недоотримання доходу або прибутку; подія, яка може призвести до збитків або недоотримання доходів у майбутньому.

Таким чином ми можемо виділити чотири основних види ризиків:

   1. Комерційні ризики, безпосередньо пов’язані з економічним аспектом діяльності підприємства (невиконання фінансових зобов’язань партнерів, нераціональні закупівлі, зрив поставок, порушення термінів поставки і т. п.).

   2. Господарсько-правові ризики – у зв’язку з настанням цивільної відповідальності, що виникла з причини збитку, нанесеного юридичними або фізичними особами в процесі логістичної діяльності.

   3. Технічні ризики – ризики, пов’язані з експлуатацією технічних засобів.

   4. Форс-мажорні ризики, що характеризуються повною непередбачуваністю прояви.

Для того, щоб уникнути, передбачити або просто мінімізувати виникнення ризиків, для підприємства важливо навчитися управляти ризиками.

Управління ризиками логістичної системи – це сукупність методів, функцій та етапів процесу логістичного циклу, успішне застосування яких дозволяє запобігти або знизити ризики до мінімального рівня і забезпечити стійке функціонування і розвиток логістичної системи підприємства.

Основним і більш широко поширеним способом мінімізації ризиків, до якого вдаються як міжнародні перевізники, так і перевізники при внутрішніх рейсах є страхування. Але, слід мати на увазі, що ніяке страхове відшкодування не в змозі повністю відшкодувати збиток, обумовлений тим чи іншим ризиком, тому крім прямого, неминучий і непрямий збиток. Страхового відшкодування виявляється недостатньо для повної ліквідації збитку. Тому завдання логістів полягає в недопущенні настання страхового випадку. Таким чином, у системі страхування, метою якого є забезпечення високої надійності функціонування логістичної системи, центральне місце займає управління. Така форма управління ризиками називається ризик-менеджмент.

Ризик-менеджмент являє собою систему управління ризиком і економічними, точніше, фінансовими відносинами, що виникають в процесі цього управління.

Робота ризик-менеджменту на сьогоднішній день є добре структурованою системою. Структура включає в себе:

1) Ідентифікація (виявлення) ризику;

2) Оцінка ризику;

3) Вибір методу і заходів (інструментів) управління ризиком;

4) Запобігання та контролювання ризику;

5) Фінансування ризику;

6) Оцінка результатів.

Всі складові процесу управління ризиками, при всьому їх відміну і специфічності, не мають різко окреслених меж. Вони тісно взаємопов’язані і кожна носить не лише визначальний, але і підлеглий характер стосовно іншої складової. Багатоетапність логістичної системи спочатку передбачає високий рівень потенційного ризику.

Тому логістична система повинна передбачати комплекс заходів, спрямованих на підтримку високого рівня надійності системи, що повинно звести ймовірність настання несприятливих подій, з точки зору ризик-менеджменту, до мінімуму.

Залишилися питання?

Залиште свої контакти, щоб зв'язатися з нашим спеціалістом.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.